30 AASTAT TÖÖSTUST

SOOJUSSÕLMEDE TOOTMINE
TOOTMINE

SOOJUSSÕLMED

Soojussõlmede projekteerimine ja tootmine

SOOJUSVAHETID

Soojusvahetite projekteerimine ja tootmine

MUU

Keevitustööd

SOOJUSSÕLMED

Eesti Termotehnika AS on kaugkütte valdkonnas tegutsev tootmisettevõte. Tegevusalaks on energiasäästlike automatiseeritud soojussõlmede kavandamine ja valmistamine kinnistute liitumiseks kaugküttega. Soojussõlmed valmistatakse tootja tehases ja tellijale üleandmisel on need ette valmistatud selliselt, et paigalduse kulud klientide juures oleksid minimaalsed. Pika tegevusaja (25 aastat) jooksul omandatud kogemused ja oskused kajastuvad toodete kvaliteedis, mida tõendab nende pikaajaline tõrgeteta toimimine paigalduskohal. Tegeleme pidevalt tootearendustega, et rahuldada klientide vajadusi. Toodete kvaliteedi tagamiseks on ettevõttes juurutatud kvaliteedijuhtimise süsteem ISO 9001 2015. Vastavussertifikaati on sertifitseerimisasutuse (Lloyds Register) poolt uuendatud alates 2000. aastast. Tootevalikus on soojussõlmed tarbeveele, radiaatorküttele, põrandaküttele, ventilatsioonile ja jahutusele. Panustame ka tehnilistesse lahendustesse, milles on funktsionaalselt seotud kaugkütte soojussõlmed ja lokaalsed soojuspumpadega soojustagastuse süsteemid.

Soojussõlmed ETSS suurematele kinnistutele.

Soojussõlm valmistatakse vastavalt uusehituse või renoveeritava hoone projektdokumentatsioonis esitatud soojustehnilistele parameetritele. Soojussõlm sobib kortermajade, ühiskondlike hoonete ja ärihoonete liitumiseks kaugküttega. Kaugkütte energiat kasutatakse hoonetes kuuma tarbevee valmistamiseks, radiaatorkütte, põrandakütte ja ventilatsiooniõhu kütmiseks. Tehases valmistatud soojussõlme seadmestik paigaldatakse kompaktsele põrandapaigaldusega raamile. Soojussõlme raam on varustatud seadistatavate toestega. Soojussõlme gruppide arv ja nende paigutuse järjekord paigalduskohas määratakse projektiga. Peamine eesmärk on see, et seadme paigaldamine kinnistu tehnoruumi ja seadme hilisem kasutamine oleks lihtne. Enam kui 2-grupilise soojussõlme võib vajadusel valmistada ka eradi moodulitena, mis paigalduskohal ühendatakse tervikuks. Paigalduskohale toodud soojussõlme torustikud ühendatakse vastavate kaugküttevõrgu ja hoonesiseste tarbijate ( tarbevee, kütte, ventilatsiooni ) torustikega. Soojussõlme elektrikilp ühendatakse hoone elektrivarustusega, paigaldatakse välisõhu temperatuuriandur ja ühendatakse see automaatregulaatoriga. Vajadusel ühendatakse soojussõlmega kaugjälgimise seadmed. Soojussõlmede koostamisel tehases kasutatakse ainult kvaliteetseid komponente usaldusväärsetelt tarnijatelt.

Soojussõlme põhilised koostematejalid

Soojussõlme lisavarustus

Soojussõlmede valmistamisel on aluseks järgmised tehnilised parameetrid:


Soojussõlme valmistamisel ja turulelaskmisel järgitakse Euroopa Liidu Surveseadmete direktiivi 2014 / 68 EL nõudeid, moodul A: tootmise sisekontroll.

FIRMAST

AS Eesti Termotehnika alustas oma tegevust 1989. aastal Eesti-Soome ühisettevõttena olles esimene soojussõlmede ja plaatsoojusvahetite tootmisele spetsialiseerunud firma Eestis. Töötati välja ainulaadne soojusvaheti ETSV. Katsetused toimusid TTÜ Soojustehnika Instituudis. 1991 aastal valmis esimene Eestis toodetud soojusvaheti. Samal ajal alustati soojussõlmede valmistamist. Aastast 2001 on ettevõttes rakendatud kvaliteedijuhtimissüsteem ISO. Praegu kehtib ISO 9001 - 20015. Toodang on vastavuses Euroopa surveseadmete direktiivi nõuetele.AS Eesti Termotehnika on autoriseeritud soojussõlmede valmistaja firmale SWEP International AB.
UUDISED

26.11.2017

Uuendasime oma kodulehte

Кааsajastasime oma kodulehte. Toodetest saab lugeda peatükis "Tooted". Samuti lisasime pildid meie tööde kohta. On olemas lühikokkuvõte firmast ja kontaktinfo asukohaga. Vajadusel saab võtta ühendust meiega ja saata e-kiri.

Loe edasi


KONTAKT


Asukoht
Võtta meiega ühendust
KONTAKT
info@termotehnika.ee
Tel: +372 656 5106
Meie aadress
EESTI TERMOTEHNIKA
Kasesalu 4.
76505 Saue